Projektjeink


Bűnmegelőzés, áldozatvédelem

Szervezetünk a Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány TÁMOP-5.6.1.B 12/2 "A bűnmegelőzés szempontjából kiemelten fontos, bűnelkövető vagy bűnelkövetés szempontjából veszélyeztetett gyermek- és fiatalkorúak segítése" c. pályázati felhívás szakmai anyagát készítette.

Szomorú tény, hogy az elmúlt évek tendenciáját követve a 2011-es évben is növekedett a regisztrált bűncselekmények és áldozatok száma. 2011-ben az összes regisztrált bűncselekményszámból (451.371) az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika (ENYÜBS) adatai szerint a rendőri szervek 431.935 bűncselekményt rögzítettek, amely 0,7%-kos emelkedés az előző év (428.785) azonos időszakához viszonyítva. A korcsoport szerinti bontás tekintetében, évek óta jelentős emelkedést mutat a gyermekkorúak (35,1%-kal), a fiatalkorúak (5,5%-kal), valamint a fiatal felnőttek (8,8%-kal) áldozattá válása. A gyermekkorúak valamint fiatalkorúak sértetté válása jelentős emelkedést mutat. Ennek oka egyrészről, hogy országosan csaknem hétszeresére emelkedett a tartás elmulasztásos ügyek száma, másrészről 63,9%-kal több testi sértésnek volt gyermek a szenvedő alanya. Ugyancsak jelentősen (21,6%-kal) nőtt a gyermekkorúak sérelmére elkövetett lopások száma.

A gyermek- és fiatalkorúak leginkább családon belüli erőszak, iskolai erőszak, vagyon elleni bűncselekmények, a fiúk erőszakos bűncselekmények, a lányok nemi erkölcs elleni bűncselekmények áldozatává válnak. Áldozattá válásuk helyszíne elsősorban a családi környezet, oktatási intézmény illetve a szórakozóhelyek környéke. Magas az intézetben élő gyermekek, főleg szökés során történő, potenciális áldozattá illetve elkövetővé válásának esélye. A családon belül elszenvedett, különböző fokú és súlyú bántalmazásokat, amelyek látenciája igen nagy. Leggyakoribb deliktumok körébe tartozik a testi sértés, szemérem elleni erőszak, kiskorú veszélyeztetése, személyi szabadság megsértése. Az áldozattá válás okaként jelölhetjük meg az elkövetővel – többnyire szülő, családtag – szembeni kiszolgáltatottságot, az életvitelből adódó veszélyeztetettséget, védekezésre, illetve akaratnyilvánításra képtelen állapotot, a kortársak negatív befolyásoló hatását. A gyermek és fiatalkorú elkövetőkre elsősorban a vagyon, személy, nemi erkölcs elleni deliktumok elkövetése a jellemző. Jellemzően egymás sérelmére követik el tetteiket. Ezen korcsoporthoz tartozóknál gyakori a csoportos elkövetés, a cselekmény súlyának, valamint a lehetséges következmények fel nem ismerése. A BRFK Gyermek –és Ifjúságvédelmi Osztály jelzése szerint ezen korcsoport tagjainál az elkövetői magatartások még durvábbá váltak. Ugyancsak gyakori az értelmetlenül brutális bántalmazás, a cél eléréséhez szükséges erőszak jelentős túllépése. A BRFK jelentésében kiemelte, hogy gyakran kerülnek a fiatalkorú személyek eljárás alá.

A bűnözés a közösségekben rendszerint visszafogja az emberek részvételét azokban az erőfeszítésekben, amelyek a bűnözés lokalizálására irányulnak. Alapítványunk célja egy olyan bűnözés elleni és áldozatvédelmi program kialakítása, amely segíti és egyben megvédi a gyermekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a lehető legkorábban kialakítsuk a fiatalokban az öntudatos, önazonos, felelősségteljes szemléletet.