Falusi turizmus határon innnen és túl II. – 2016.09.10 – 13.00 órai kezdéssel – Helyszín: Etyek, HRSZ 2626

Neményi Noémi – Juvenis Ifjúsági Jogvédő Alapítvány elnöke -  a projekt céljáról, az Alapítvány terveiről Csengődy Gábor – egyéni vállalkozó – “Méztermelés és a falusi turizmus kapcsolata” Szántó Martina – Kaposújlak – “Az extrémsportok és a határon átnyúló turizmus kapcsolata” Bibok Roland - Száz Magyar Falu Nonprofit kft  - A vidéki turizmus magyarországi és határontúli helyzetéről Kesik Péter – Sárazsadány és környéke Gazdasági és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány – Porgányi Pincészet, borkóstoló Rendezvényünk tervezett időpontja 2016. május 28. A programterv és a tervezett előadók még egyeztetés alatt, amennyiben érdekli az esemény küldjön e-mailt és személyesen értesítjük a részletekről. A rendezvény létszáma 50 főben korlátozott.   eem-logo  eet-logo

Falusi turizmus határon innnen és túl I. - 2016.05.28 -13.00 órai kezdéssel – Helyszín: Etyek, HRSZ 2626

Az idegenforgalom és azon belül a szabadidő egyik leghasznosabb, legösszetettebb eltöltési formája a turizmus, amelynek multiplikátor hatása igen jelentős a társadalomra, a gazdaságra, a kultúrára és nem utolsó sorban a környezetre, a természetre.

Tervezetett előadók:

Neményi Noémi – Juvenis Ifjúsági Jogvédő Alapítvány elnöke -  a projekt céljáról, az Alapítvány terveiről

Forgó Márta – 1001 éjszakai Szociális Szövetkezet – a falusi turizmus jelentősége az Alföldön

dr Zádori Krisztián – Bioponic Szociális Szövetkezet – “A levendula – projekt” – a Szövetkezet mezőgazdasági tevékenységének és a falusi turizmus összekapcsolása

Csörgey Rita – Dunaszerdahely – A magyarság szerepe a határon túl, falusi turizmus szlovákiában

Bibok Roland - Száz Magyar Falu Nonprofit kft  - A vidéki turizmus magyarországi és határontúli helyzetéről

Porgányi Balázs – Sárazsadány és környéke Gazdasági és Kulturális Fejlődéséért Alapítvány – Tokaj és környéke turisztikai lehetőségei, céljai – határon túli partnerszervezetekkel való turisztikai együttműködés

Rendezvényünk tervezett időpontja 2016. május 28. A programterv és a tervezett előadók még egyeztetés alatt, amennyiben érdekli az esemény küldjön e-mailt és személyesen értesítjük a részletekről. A rendezvény létszáma 50 főben korlátozott.

 

  eem-logo  eet-logo

EFOP-1.2.2-15-2016 pályázatot adtunk be

Projektünk címe: „Az önkéntesség fejlesztése az ifjúság körében” Az Alapítvány a projekt céljait szolgáló tevékenységek ellátására alkalmas, rendelkezik a szükséges tapasztalatokkal és kiterjedt partnerkapcsolatokkal is mind helyi és térségi szinten, mind országosan. Számos eddig megvalósított pályázata és tevékenysége kapcsolódik a környezetvédelemhez, az ökológiai fenntarthatósághoz, a helyi közösségi kulturális programok szervezéséhez, valamint az ifjúság közösségi aktivitásának előmozdításához. Szervezetünk tevékenységét az Alapítvány kuratóriumi tagjai társadalmi munkában, egyetértve a szervezet céljaival, ingyen végezték az elmúlt években. Az Alapítvány 3 fős kuratóriumi tagságán kívül számos segítővel és aktivistával, önkéntes munkavállalóval rendelkezik. A rendelkezésre álló személyi és tárgyi infrastruktúra biztosítja a projekt megfelelő megvalósítását. A projekt célcsoportját elsődlegesen a helyi középiskolás fiatalok képezik (15-18 éves korosztály), szélesebb körben a 15-29 éves fiatalok. Ennek megfelelően a toborzást javarészt az önkormányzati „hirdetési” felületek igénybevételére, valamint a középiskolákkal való kapcsolatfelvételre és szoros kapcsolattartásra alapozzuk, számítunk a térség IKSZT-ire. Képzés során kialakítunk diák önkéntes-csoportokat, akik később az iskolai toborzásban, az ifjúsági közösségek szervezésében is segítségünkre lehetnek. A fejlesztés célja az ifjúsági közösségek fejlesztése új közösségek létrejöttén és minőségi szabadidős programok biztosításán keresztül, a társadalmi együttműködés és esélyegyenlőség elősegítése a szervezett programoknak köszönhetően, az ismeretterjesztés és kompetenciafejlesztés különböző témakörökben, az önkéntesség növelése a projekt tevékenységeihez kapcsolódóan és az ehhez szükséges ismeretátadás. A projekt céljai illeszkednek a célcsoport igényeihez. A projekt az alábbi tématerületekhez kapcsolódik, illetve ezekkel összefüggésben a következő tevékenységeket tervezzük megvalósítani:

  1. Új közösségek létrejöttét elősegítő szabadidős programok megvalósítása
  2. Személyiségfejlesztés és önismereti kompetencia-fejlesztés
  3. Egészségmegőrzés, prevenció
  4. Honismeret, a helyismeret elősegítése, hazaszeretetre nevelés
  5. Természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programok megvalósítása
A projekt keretében meglehetősen sok fiatal sajátíthatja el az önkéntes tevékenységet megalapozó ismereteket, kompetenciákat speciális képzés keretében.

Nyertünk a NEA szakmai és működési pályázatán

Szervezetünk szakmai programjai támogatásban részesültek a Nemzeti Együttmüködési Alap jóvoltából. Kérlek figyeljétek híreinket, hamarosan megrendezésre kerülő rendezvényeinkre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

  eem-logo  eet-logo

Környezetvédelem gyerekcipőben

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés, KEOP-6.1.0/B/11-2011-0057) felhívásának egyik pályázati nyertese a Bevetés Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a Bevetés Kulturális és Sport Közhasznú Egyesület a Juvenis Ifjúsági és Jogvédő Alapítványt kérte fel, hogy szakértőként és segítőként vegyen részt a "környezetvédelem gyerekcipőben" című projekt megvalósításában.
A projekt célja, hogy egy fenntarthatósági rendezvénysorozat során elérje az általános iskolás korú célcsoport fenntarthatósági szemléletformálását.
Első lépésként 15 általános iskola került kiválasztásra, ahol a rendezvények során a diákok megnéztek egy 20 perces animációs környezetvédelemhez kapcsolódó filmet. Ezt a filmet utána környezeti nevelési szakemberekkel együtt feldolgozták és elemezték.
A rendezvény másik lépéseként interaktív előadást hallgattak meg a "Fenntartható fejlődés szerepe kis közösségünk életében" címmel. Rendezvényen részt vevő diákok arra lettek ösztönözve, hogy felelősen gondolkodó emberként változtassanak az otthoni és az iskolai környezetükön. Köztudomású, hogy a tinédzserek igényei nagyban meghatározzák szüleik fogyasztási szokásait. Ahogy sok káros dolog megvételére ráveszik őket, ugyanúgy rávehetik őket a jóra is. Nagyon igaz, hogy a szülők legjobban a gyermekeiken keresztül nevelhetők!

Kampány e-mail címe: info@lepjegyzoldet.hu

Víztakarékossági rendezvénysorozat

"Az ökológiailag fenntartható fogyasztás –közös érdekünk"

A Juvenis Ifjúsági és Jogvédő Alapítvány segítőként részt vett a Somogy Megyei Ifjúsági Jogvédő Közhasznú Alapítvány "Víztakarékossági rendezvénysorozat" című (KEOP-6.1.0/B/11-2011-00589) projekt megszervezésében az alábbi kampány keretében: "Az ökológiailag fenntartható fogyasztás –közös érdekünk"
A rendezvénysorozat célja a vízhasználattal összefüggő fenntarthatósági problémák ismertetése, tudatosítása, szemléletmód-váltás és a nem fenntartható viselkedésminták megváltoztatására irányuló kampánytevékenység.
A projektkampány két fő elemre épül:
Az első fázisban a felsőoktatási intézményeken a témával kapcsolatos előadások kitelepült rendezvényei kerülnek megtartásra.
Második fázisban az interaktív részvételt is biztosító vetélkedő kerül megrendezésre, mely a víztakarékosság témakörében megírt pályamunkák benyújtását jelenti.
Az előadások megtartásával a diákok további – a pályamunkájukhoz felhasználható –ismeretekben és a tudás megszerzésében részesülnek a víztakarékosság témájában.

Kampány e-mail címe: info@viztakarekossagert.hu